วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Harvestmoon Boy anr Girl [USA]

_S ULUS-10142
_G Harvest Moon: Boy and Girl [US]
_C0 Horse Max Hearts
_L 0x001B6F9A 0x000000FF
_C0 Dog Max Hearts
_L 0x001B6EAA 0x000000FF
_C0 All Girls Max Hearts
_L 0x101B7C50 0x0000FFFF
_L 0x101B83A0 0x0000FFFF
_L 0x101B906C 0x0000FFFF
_L 0x101B9B64 0x0000FFFF
_L 0x101B8748 0x0000FFFF
_C0 Tools Ability at Max
_L 0x101B2EF0 0x0000FFFF
_L 0x101B2EF2 0x0000FFFF
_L 0x101B2EF4 0x0000FFFF
_L 0x101B2EF6 0x0000FFFF
_L 0x101B2EF8 0x0000FFFF
_C0 Inf Water in Watering Can
_L 0x101B2F38 0x0000000A
_C0 Low expenses
_L 0x201B26B0 0x0000000A
_C0 Set Season Boy
_L 0x101B21A2 0x00000002
_C0 Set Date Boy
_L 0x101B21A4 0x00000009
_C0 Set Day of Week Boy
_L 0x101B21A6 0x00000006
_C0 Set Hour
_L 0x101B21A8 0x00000009
_L 0x101B21AA 0x00000000
_C0 No Fatigue Boy
_L 0x101B2EC2 0x0000006E
_C0 Inf Money Boy
_L 0x201B2F0C 0x0001869F
_C0 Low Expenses Boy
_L 0x201B26B0 0x0000000A
_C0 Inf Water in Watering Can Boy
_L 0x101B2F38 0x0000000A
_C0 Tool Ability Boy
_L 0x101B2EF0 0x0000FFFF
_L 0x101B2EF2 0x0000FFFF
_L 0x101B2EF4 0x0000FFFF
_L 0x101B2EF6 0x0000FFFF
_L 0x101B2EF8 0x0000FFFF
_C0 Max Lumber Boy
_L 0x101B21E8 0x000003E7
_C0 Max Chicken Feed Boy
_L 0x101B21F0 0x000003E7
_C0 Max Fodder Boy
_L 0x101B21EA 0x000003E7
_C0 Set Season Girl
_L 0x101B4BD2 0x00000002
_C0 Set Date Girl
_L 0x101B4BD4 0x00000018
_C0 Set Day of Week Girl
_L 0x101B4BD6 0x00000000
_C0 Set Hour
_L 0x101B4BD8 0x00000009
_L 0x101B4BDA 0x00000000
_C0 No Fatigue Girl
_L 0x101B596E 0x0000006E
_C0 Inf Money Girl
_L 0x201B59B8 0x000519AA
_C0 Low Expenses Girl
_L 0x201B514C 0x00000000
_C0 Inf Water in Watering Can Girl
_L 0x101B59E4 0x0000000A
_C0 Tool Ability Girl
_L 0x101B599C 0x0000FFFF
_L 0x101B599E 0x0000FFFF
_L 0x101B59A0 0x0000FFFF
_L 0x101B59A2 0x0000FFFF
_L 0x101B59A4 0x0000FFFF
_C0 Max Lumber Girl
_L 0x101B4C18 0x000003E7
_C0 Max Chicken Feed Girl
_L 0x101B4C20 0x000003E7
_C0 Max Fodder Girl
_L 0x101B4C1A 0x000003E7
_C0 Unlimited Space Basket Girl
_L 0x101B520C 0x00000001
_C0 Max Fish Food Girl
_L 0x101B4C1E 0x000003E7
_C0 Day for Helpers Girl
_L 0x101BE664 0x00000003
_L 0x101BE75C 0x00000003
_L 0x101BE854 0x00000003
_L 0x101BE94C 0x00000003
_L 0x101BEA44 0x00000003
_L 0x101BEB3C 0x00000003
_L 0x101BEC34 0x00000003
_C0 Medals Horse Race Girl
_L 0x101BEDC8 0x00001388
_C0 Fishes Girl
_L 0x101871CC 0x00000063
_C0 No Fatigue Boy
_L 0x101B2EC2 0x0000006E
_C0 Horse Max Hearts
_L 0x001B6F9A 0
_C0 Unlimited Space Basket Boy
_L 0x001B2770 0x00000063
_C0 Farm 100% Boy
_L 0x10184B2C 0x00000064
_C0 Max Fish Food Boy
_L 0x101B21EE 0x000003E7
_C0 10 Power Berry Boy
_L 0x001B276C 0x0000000A
_C0 No Tried Boy
_L 0x101B2EC2 0x00002710
_C0 Max Medals House
_L 0x101B2F10 0x0000270F
_C0 Item in hand mod boy
_L 0x001B2F3A 0x00000000
_C0 Tool in hand mod boy
_L 0x001B2F34 0x00000000
_C0 Weather next day mod boy
_L 0x001BC1B2 0x00000000
_C0 Helpers days left mod boy
_L 0x001BBB9C 0x00000005
_L 0x001BBC94 0x00000005
_L 0x001BBD8C 0x00000005
_L 0x001BBE84 0x00000005
_L 0x001BBF7C 0x00000005
_L 0x001BC074 0x00000005
_L 0x001BC16C 0x00000005
_C0 Sprites affection max boy
_L 0x001BBAFE 0x000000FF
_L 0x001BBBF6 0x000000FF
_L 0x001BBCEE 0x000000FF
_L 0x001BBDE6 0x000000FF
_L 0x001BBEDE 0x000000FF
_L 0x001BBFD6 0x000000FF
_L 0x001BC0CE 0x000000FF
_C0 Sprites current job mod boy
_L 0x001BBBA0 0x00000001
_L 0x001BBC98 0x00000001
_L 0x001BBD90 0x00000001
_L 0x001BBE88 0x00000001
_L 0x001BBF80 0x00000001
_L 0x001BC078 0x00000001
_L 0x001BC170 0x00000001
_C0 Sprites Harvst
_L 0x001BBB96 0x000000FF
_L 0x001BBC8E 0x000000FF
_L 0x001BBD86 0x000000FF
_L 0x001BBE7E 0x000000FF
_L 0x001BBF76 0x000000FF
_L 0x001BC06E 0x000000FF
_L 0x001BC166 0x000000FF
_L 0x001BBB98 0x000000FF
_L 0x001BBC90 0x000000FF
_L 0x001BBD88 0x000000FF
_C0 Barn animals affection max boy
_L 0x001B5EBA 0x000000FF
_L 0x001B5F72 0x000000FF
_L 0x001B602A 0x000000FF
_L 0x001B60E2 0x000000FF
_L 0x001B619A 0x000000FF
_L 0x001B6252 0x000000FF
_L 0x001B630A 0x000000FF
_L 0x001B63C2 0x000000FF
_L 0x001B647A 0x000000FF
_L 0x001B6532 0x000000FF
_C0 Fodder placed in each barn stable boy
_L 0x001B27A8 0x00000001
_L 0x001B27A9 0x00000001
_L 0x001B27AA 0x00000001
_L 0x001B27AB 0x00000001
_L 0x001B27AC 0x00000001
_L 0x001B27AD 0x00000001
_L 0x001B27AE 0x00000001
_L 0x001B27AF 0x00000001
_L 0x001B27B0 0x00000001
_L 0x001B27B1 0x00000001
_C0 Feed placed in each coop cubicle boy
_L 0x001B27BE 0x00000001
_L 0x001B27BF 0x00000001
_L 0x001B27C0 0x00000001
_L 0x001B27C1 0x00000001
_L 0x001B27C2 0x00000001
_L 0x001B27C3 0x00000001
_L 0x001B27C4 0x00000001
_L 0x001B27C5 0x00000001
_L 0x001B27C6 0x00000001
_L 0x001B27C7 0x00000001
_C0 Chicken affection max boy
_L 0x001B57B2 0x000000FF
_L 0x001B5866 0x000000FF
_L 0x001B591A 0x000000FF
_L 0x001B59CE 0x000000FF
_L 0x001B5A82 0x000000FF
_L 0x001B5B36 0x000000FF
_L 0x001B5BEA 0x000000FF
_L 0x001B5C9E 0x000000FF
_L 0x001B5D52 0x000000FF
_L 0x001B5E06 0x000000FF
_C0 Rucksack slot1 item mod(upper left) boy
_L 0x001B2F70 0x00000000
_C0 Fridge section1 slot1 quantity mod boy
_L 0x001B21F6 0x00000000
_C0 Horse race medal quant mod boy
_L 0x101B2F10 0x00000000
_C0 Helpers days left mod boy
_L 0x001BBB9C 0x00000005
_L 0x001BBC94 0x00000005
_L 0x001BBD8C 0x00000005
_L 0x001BBE84 0x00000005
_L 0x001BBF7C 0x00000005
_L 0x001BC074 0x00000005
_L 0x001BC16C 0x00000005

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น